Германов Владимир

Закладки

Без серии

Шон Кинг и Мишел Максуел

серия книг

Първото семейство

перевод
Първото семейство - Балдачи Дейвид

— Не съм сигурна дали главата ми е готова за Уила. — Общувай постоянно с нея. Научи кои са приятелите й. Много внимателно се намесвай във всичко, което става около нея, но влизай в битки предпазливо. Понякога децата се отдръпват. Това е естествено, но след като въведеш основни правила, няма да има проблем. Уила е много интелигентна. Ще ги научи бързо. Ще се радва, че проявяваш интерес. — Това е добър съвет, Джейн. Винаги мога да разчитам на теб. — Съжалявам, че Тък не можа да дойде. …

Читать книгу