Гришам Джон

Закладки
Рейтинг: 7.00   

Без серии

Версия Пеликан

Версия Пеликан - Гришам Джон

Ръниън се залюля на стола си, грабна един кламер и почна яростно да го изправя. — А как стоят нещата тук, вътре? Луис въздъхна и едва не се усмихна. — Не ни безпокои тази сграда, председателю. Лесно може да се охранява. Не очакваме никакви проблеми вътре. — Къде тогава? Луис кимна към прозореца. Шумът растеше ли, растеше. — Там, навън. По улиците е пълно с идиоти, маниаци и всякакви екстремисти. — И до един ни ненавиждат. — Очевидно. Освен това, председателю, много ни тревожи съдията Розенбърг. Все …

Читать книгуСкачать книгу

Братята

Братята - Гришам Джон

Мошеника седна на свидетелския стол и започна изложението си. Обичайните процедурни правила бяха премахнати, за да се стигне по-бързо до истината под каквато и да било форма. — Отивам значи при Генийчето и го питам какво мисли за „Валю Нау“, една интернет-компания, за която прочетох във „Форбс“ — обясни Мошеника. — Канеха се да продават акции и ми се стори, че фирмата е сериозна. Харесаха ми плановете им. Генийчето каза, че ще провери как стоят нещата. Не ми се обади, затова аз отидох при него и …

Читать книгуСкачать книгу