Бащенко Михайло Іванович

Закладки
Рейтинг: 5.29 Дата рождения: 1 березня 1948 
Пол: мужской   
Wiki: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1   
Об авторе

Бащенко Михайло Іванович (*1948) — академік Національної академії аграрних наук України, доктор сільськогосподарських наук,  професор,  заслужений працівник сільського господарства України,  лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2016).

Михайло Іванович народився 1 березня 1948 р. с.  Радиванівка (Кам'янський район,  Черкаська область). Освіта вища, закінчив Костромський сільськогосподарський інститут (1971), за фахом — учений-зоотехнік. З 02. 1971 р.  — старший зоотехнік, з 02. 1972 р.  — головний зоотехнік Черкаського обласного племтвариноб'єднання. З 05. 1981 р.  — начальник Черкаського обласного виробничого об'єднання з племінної справи і тваринництва. З 06. 1987 р.  — генеральний директор Черкаського обласного виробничо-наукове об'єднання з племінної справи і прогресивних технологій в тваринництві «Прогрес». З 05. 1993 р.  — директор (за сумісництвом) Черкаського філіалу Інституту розведення і генетики тварин УААН. З 10. 1996 р.  — директор Черкаського інституту агропромислового виробництва; голова правління ВАТ ВО «Прогрес». З 25 грудня 2002 р.  академік Національної академії аграрних наук України.  2011—2012 р. — директор Інституту розведення і генетики тварин УААН. З 2014 р.  — віце президент Національної академії аграрних наук.

Наукові розробки М.  І.  Бащенка спрямовані на вирішення проблем підвищення ефективності селекції молочної, молочно-м'ясної та м'ясної худоби. Ним теоретично обґрунтована, розроблена і реалізована у Черкаському регіональному центрі наукова концепція системи селекції у скотарстві. У результаті впровадження створено високопродуктивний черкаський заводський тип худоби, що є складовою частиною структури української червоно-рябої молочної породи, а також селекційні стада центрально-східного типу української чорно-рябої молочної породи. Сформована селекційна база спеціалізованого м'ясного скотарства.

М.  І.  Бащенком сформульовані генетико-статистичні закономірності щодо дискретної спадковості тварин у ряді суміжних генерацій у селекції бугаїв-плідників. Під його керівництвом створена регіональна інформаційна система селекції великої рогатої худоби, яка забезпечує вірогідність племінного обліку, оцінку фенотипу і генотипу тварин, відбір найкращих генотипів за комплексом господарсько-корисних ознак, визначення племінної цінності тварин, а також моделювання та оптимізацію селекційного процесу.

Кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення молочної худоби Черкаської області з використанням генофонду голштинської породи» захистив у 1992 р. в Українському науково-дослідному інституті тваринництва. Докторську дисертацію на тему: «Регіональна система селекції у скотарстві» захистив у 2000 р. в Інституту розведення і генетики тварин УААН.

М.  І.  Бащенко має 4 авторських свідоцтва. Він є одним із авторів створення української червоно-рябої молочної породи великої рогатої худоби, центрального внутріпородного та черкаського заводського типів, а також заводської лінії в структурі цієї породи.

Під його керівництвом захищено низку кандидатських дисертацій.

Без серии