Гиздов Любомир

Закладки
Рейтинг: 5,20   
Пол: мужской   
Об авторе

Бердинских Виктор Аркадьевич - доктор исторических наук, профессор.

Окончил исторический факультет Горьковского государственного университета (1978), аспирантуру Горьковского госуниверситета (1985), докторантуру РГГУ (1994).

В КГПИ с 1978 года, зав.кафедрой истории и краеведения (1995-2009). Доктор исторических наук (1995), профессор (1996), член Союза писателей России, Почетный работник высшей школы, лауреат Премии Кировской области (2003).

Читает курсы: «Отечественная история», «История Вятского края», «Проблемы устной истории».

Cпецкурсы для магистрантов, аспирантов и студентов старших курсов:«Новые подходы в современной исторической науке», «Актуальные проблемы российской историографии», «История русской поэзии: модернизм и авангард».

Является руководителем аспирантуры по специальности 07.00.02 – Отечественная история, членом Диссертационного совета Д 212.275.01 при ГОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», выступает оппонентом, регулярно участвует в научных конференциях.

Область научной специализации – русская историография, история ГУЛАГа, история Вятского края. Автор 20 книг объемом около 300 п.л., в том числе: «Ремесло историка в России» (М., 2009), История одного лагеря (Вятлаг) (М., 2001), Крестьянская цивилизация в России (М., 2001), и свыше 100 научных статей.

Играта

серия книг

Играта

Серия: Играта [1]
перевод
Играта - де ла Моте Андерш

— Чакай тук, докато ти кажа да потеглиш! — отсече тя, без да разяснява решението си. — Въпроси? — Не, шефе — измърмори той, без да се старае твърде много да скрие недоволството си. Как може на някои мъже да им е толкова трудно да приемат жена за шеф? Или се опитваха да те поучават и да поемат контрола, като Бенке [15] , или още по-зле, да прибягват до намигвания и дребни коментари за сексуалния ти живот — или липсата на такъв. И да предлагат собствените си услуги, без значение имаш ли …

Читать книгу

Тръпката

Серия: Играта [2]
перевод
Тръпката - де ла Моте Андерш

За миг и се стори, че зърна силуета на тъмен предмет на дъното. И изведнъж реши! — Обратно! — изрева тя и хвърли бърз поглед към двамата си колеги, за да провери дали са разбрали заповедта. — Качвай се обратно, прекратяваме! — извика тя на Малмен, който изглежда не я беше чул през шума от тълпата. Първоначално заместникът и не реагира, след което кимна кратко и сигнализира с ръка на шофьора на третата кола да даде назад и да им освободи пътя. — Какво, по дяволите, правиш, Нормен? — изк…

Читать книгу

Измамата

Серия: Играта [3]
перевод
Измамата - де ла Моте Андерш

Бърз поглед в огледалото, но вече знаеше какъв ще е резултатът. Микробусът беше изчезнал. Прегледа набързо снимките на малкия екран на фотоапарата. Регистрационният номер се виждаше ясно и хубаво, но точно както и подозираше, снимките на кабината бяха на практика напълно неизползваеми. Мамка му! Беше полицейска интуиция или както искат да го наричат, но в онзи микробус имаше нещо, което я притесняваше. Веднага щом се върнеше в офиса, щеше да провери регистрационния номер, може би…

Читать книгу