Гиздов Любомир

Закладки
Рейтинг: 5.20   
Пол: мужской   

Играта

серия книг

Играта

Играта [1]

перевод
Играта - Гиздов Любомир

След като хвърли бърз поглед на обстановката и установи, че всичко е спокойно, тя отвори вратата и пусна навън охраняваната от нея жена, която послушно чакаше на задната седалка. Пазачът, който се грижеше за главния вход на Русенбад [12] , за разнообразие беше достатъчно буден да ги посрещне и няколко секунди по-късно министърът на интеграцията беше в сигурни ръце зад дебелите стени на Правителствената канцелария. Ребека успя да изпие едно кафе в столовата и да мине набързо през тоалетната, преди …

Читать книгуСкачать книгу

Тръпката

Играта [2]

перевод
Тръпката - Гиздов Любомир

Когато разузнаваха мястото предния ден, те можеха да карат по целия път до офиса на бежанския лагер, където щеше да се проведе срещата. Но днес пътят внезапно се оказа затворен доста преди целта, макар че Ребека можеше да види куп коли от другата страна. Да разходят министъра двеста метра през тълпата с ескорт от шестима нервни правителствени войници, не изглеждаше като добро решение. Но защо всъщност? Вчера бе гъмжало от войници, бронирани автомобили и дори хеликоптер във въздуха. Бежанците главно …

Читать книгуСкачать книгу

Измамата

Играта [3]

перевод
Измамата - Гиздов Любомир

Мамка му! Тракане откъм дръжката на вратата, после дрезгав глас, който изрева: — Тук вътре! HP се метна на пода и размаха бясно ръце. Ето го там, съвсем близо до лявата му ръка. Грабна телефона и занатиска копчетата. Пръстите му още трепереха като от паркинсон. Едно, едно, две — е лесно да се набере… как не. Удар по вратата почти накара ИКЕА бюрото да се преобърне. — Ало, „СОС Аларма“ 5 , с какво мога да ви помогна? — каза сух телефонен глас. — Полицията! — изрева HP — Помогнете м… Ярък блясък го …

Читать книгуСкачать книгу