Йогансен Майк Гервасиевич

Закладки
Рейтинг: 5,00 Дата рождения: 16 октября 1895 
Пол: мужской Место рождения: Харьков 
Годы творчества: 1921-1937 Дата смерти: 27 октября 1937 
Wiki: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0… Место смерти: Киев 
Об авторе

Йогансен Майк (Михайло) Гервасiйович народився 16 (28) жовтня 1895 року в м. Харковi у сiм'"i вчителя нiмецько"i мови, вихiдця з Латвi"i (в окремих матерiалах є вказiвка на його шведське чи норвезьке походження). Навчався Майк у класичнiй росiйськiй гiмназi"i. На час закiнчення Харкiвського унiверситету (1917) вiн знав старогрецьку й латину, вiльно володiв англiйською, нiмецькою, iталiйською, iспанською та французькою, знав скандинавськi та слов'янськi мови. Як казали сучасники,  з Майка був чортiвськи здiбний лiнгвiст, але так само легко сприймав технiчнi знання. Майк Йогансен мав енциклопедичну освiту, захоплювався рiзними видами спорту. Пiд враженням вiд трагiчних катаклiзмiв громадянсько"i вiйни, передусiм кривавих розправ Муравйова та денiкiнцiв у Києвi, Йогансен поклав рiзку лiнiю у свiтоглядi i пристав до марксiвського. Тодi ж почав писати вiршi укра"iнською мовою - ранiше писав руською.

Без серии