Силвърбърг Робърт

Закладки

Без серии

Назад по линията

Назад по линията - Силвърбърг Робърт

Не отговорих. Сам не се отказваше: — Джъд, май ще останеш без петак след половин година. Тогава можеш да се уредиш да топлиш легълцето на някоя богата вдовица, ще си подбереш по-свястна в регистъра „Пламтящи слабини“… — Гнус! — Или можеш да постъпиш в полицията на халюцинациите, ще помагаш в борбата за опазване на обективната действителност… — Гадост! — Можеш и да се върнеш в Най-върховния съд и да отдадеш белоснежното си задниче на съдия Матачине… — Отврат! — А можеш и да избереш каквото…

Читать книгу