Панайотова Панайотка

Закладки
Рейтинг: 5.00   

Без серии

Изневяра


перевод
Изневяра - Панайотова Панайотка

Айдан бързо се обърна и вървейки към асансьора, чу гласа на мъжа: — А за какво всъщност дойдохте, какво щяхте да ми кажете? Натисна бутона на асансьора и без да се обръща, отговори: — Във връзка с детската площадка ви потърсих. Мъжът не успя да прикрие изненадата си: — За детската площадка ли? Чувайки това, за пръв път, откакто беше тук, Айдан се почувства спокойна. II Ако беше възможно по някакъв начин да виждаме всички неочаквани и без видима причина промени в душите на близките си — изблик на …

Читать книгуСкачать книгу