Вергилова Станислава

Закладки

Азиатска сага

серия книг

Цар Плъх

перевод
Цар Плъх - Клавел Джеймс

— Свободен ли съм… сър? — попита той. В очите на Грей проблесна гняв. Сетне погледът му се плъзна към Мастърс, който напрегнато наблюдаваше сцената. — Сержант, бихте ли ми дали малко вода? Мастърс уморено се запъти към манерката, откачи я от стената и му я подаде: — Заповядайте, сър. — Тая е вчерашна — каза Грей, макар да знаеше, че не е. — Напълни прясна. — Сутринта я сипах — отвърна Мастърс. После излезе навън, поклащайки глава. Грей остави тишината да изпълни бараката, а Царя стоеше не…

Читать книгу