Клевърли Барбара

Закладки
Рейтинг: 5.00   

Без серии

Последната кашмирска роза

— Но кой, по дяволите…? — Бандити… смятаме, че са били бандити. Натъпкани с опиати без съмнение — с напомпан от опиума кураж. В такова състояние не се спират пред нищо. Случва се. Прентис ги пропъждаше не от едно и две села и те дойдоха заради него. Не са знаели, че го няма, предполагам… или може би много добре са знаели! Изгонили са всички слуги или пък слугите са избягали. Във всеки случай, няма и помен от тях. Ще изпълзят обратно утре сутринта, не се и съмнявам, и тогава ще научим повече. Дики …

Читать книгуСкачать книгу

Дамски кинжал

Мъжете се бяха смълчали, подчинявайки се на заповедта на полковника да се приготвят за изтегляне до първоначалната позиция, отдалечена на половин миля, откъдето биха могли да изминат петте мили до базата си във форт Хамилтън под прикритието на тъмнината. Ранените бяха превързани и хората, които щяха да носят носилката, се събраха. Тишината се разкъса от слаб писък, идващ на пресекулки. Скован от страх, Джок каза: — За бога, какво беше това? — Неговите колеги офицери не го погледнаха в очите. — Какво, …

Читать книгуСкачать книгу