Бенфорд Грегъри

Закладки

Без серии

Пейзажите на времето

Пейзажите на времето - Бенфорд Грегъри

— Добро утро, Доктор Ренфрю. — Равният глас беше точно такъв, какъвто очакваше да е. — Добро утро, г-н Питърсън — промърмори той, като подаде голямата си, квадратна длан. — Приятно ми е да се запознаем. — По дяволите, защо ли го беше казал? Това почти можеше да е гласът на баща му: „Радвам съ да съ запознайм, момко“. Започваше да става параноичен. Лицето на Питърсън не изразяваше нищо друго, освен сериозно отношение към работата му. — Това ли е експериментът? — с разсеян вид се огледа Питърсън…

Читать книгу