Разцветников Асен

Закладки
Рейтинг: 5,00   
Пол: мужской   

Без серии

Удавници

Удавници - Разцветников Асен

1 Зад тъмните върби умира златен ден, приижда вечерта на милващи вълни. Гърмеж подир гърмеж заглъхва уморен и звездния звънар за мирен сън звъни. Закотвения шлеп все тук ли ще седи - покрит със воден мъх и черен лепкав клей? О, сякаш чер ковчег над тъмните води за сетен упокой приспивно ни люлей! Със вързани ръце и тая вечер пак ний гледаме в копнеж към светналия град. И чакаме дали от стихналия бряг невидими уста не ще ни позоват... А тихата река …

Читать книгу