Григоров Радин

Закладки
Рейтинг: 5,00   
Пол: мужской   

Откровенията на Ририя

серия книг

Зимният фестивал

перевод
Зимният фестивал - Съливан Майкъл Дж.

— Бранд ще отведе конете ни до странноприемницата и ще ни запази стая. Междувременно вие двамата ще стоите тук и ще отговорите на някои въпроси. — Но, сър, не можем — поде Елбрайт, но Ройс не му обърна внимание. — Когато Бранд се върне с бележката, ще платя на всеки от вас по един сребърен. Ако не го стори, ако вместо това избяга и продаде конете, ще ви прережа гърлата и ще ви увеся за краката на портата на двореца. Ще събера кръвта ви във ведро и ще я използвам да напиша табела, че Бранд Храб…

Читать книгу