Стойчев Георги

Закладки

Без серии

Когато лъвът се храни

перевод
Когато лъвът се храни - Смит Уилбур

— Това не се брои — осведоми го брат му. — На мен ми хрумна идеята за ловната пушка, затова аз ще стрелям. — Как става така, че винаги ти си правиш кефа? — попита Гарик и Шон се разгневи от този въпрос. — Когато ти намери гнездото на ястреба при реката, аз ти позволих да се изкатериш до него. Не беше ли така? Когато ти намери дяволицата 3 , аз ти позволих да я храниш. Така ли беше? — попита той. — Добре де. След като аз видях голямата антилопа, защо не ми разрешиш да стрелям пръв? …

Читать книгу