Сониксен Алберт

Закладки

Без серии

Изповедта на един македонски четник

Изповедта на един македонски четник - Сониксен Алберт

– Ще имам време за една разходка до гарата. Страхувах се полицейският да не ме придружи. Той се задоволи само да ме предупреди, че в мръкнало хотелът се затварял, войници обграждали града и никой не смеел нито да влезе, нито да излезе от него. Аз напуснах хотела и тръгнах полека по улиците за гарата. Тук-там се мяркаха хора, които бързаха да се приберат по домовете си. Точно зад последните няколко къщи имаше мост. Двама души в грубо селско облекло стояха там, облегнати на оградата. Когато …

Читать книгу