Сідак Володимир

Закладки

Без серии

Національні спецслужби в період української революції 1917-1921 рр.

Національні спецслужби в період української революції 1917-1921 рр. - Сідак Володимир

Запропоноване дослідження - суто наукове, але варто сказати і про його практично-виховне значення. Автор має надію, що положення і висновки праці можуть бути творчо використані при подальшому вдосконаленні структури, форм і методів роботи сучасних органів безпеки України, залучатися до написання спеціальних і узагальнюючих праць з історії вітчизняного державотворення, військового будівництва та міжнародних відносин. Фактичний матеріал монографії стане в пригоді й при підготовці лекційних курсів …

Читать книгу