Стойчев Стамен

Закладки

Без серии

Александър Македонски (Истинската история на завоевателя и стратега, владетеля и тиранина, мъжа с блестящ ум и сложна сексуалност)

перевод
Александър Македонски (Истинската история на завоевателя и стратега, владетеля и тиранина, мъжа с блестящ ум и сложна сексуалност) - Картлидж Пол

6 Light troops = леко въоръжена пехота River Pinarus = река Пинар Mediterranean Sea = Средиземно море Amanus Mountains = планина Аманус Cavalry = кавалерия Infantry = пехота Както и при битката край река Граник противниците тук също били разделени от река, но този път персите (за пръв път водени лично от Дарий III) пресекли реката преди войските на Александър. Agenorium = Агенориум Sidonian Harbour = пристанище на Сидон Wall = крепостна стена NEW TYRE = Новата крепост на Тир O…

Читать книгу