Христофору Христос

Закладки
Рейтинг: 5.00   

Без серии

За една семиологична партизанска война


перевод

Ако напиша изречението „No more“, вие, които го тълкувате, спазвайки кодекса на английския език, ще го разберете в смисъла, който ви изглежда по-ясен, но ви уверявам, че за италианците същото изречение означава „not blackberrie “ или „no, I prefer the blackberrie “. Ако пък италианският читател вместо да мисли растителното царство, използва една юридическа система на докладване, ще разбере „no, re pite “. И дори ако използва една еротична система на докладване, същото изречение ще изглежда като отговорът …

Читать книгуСкачать книгу