Косева Свилена

Закладки

Без серии

Онова

перевод
Онова - Эко Умберто

— Как вървят делата, професоре? — генералът трудно удържаше нетърпението си. — Какви дела? — попита професор Ка, явно не бързаше да отговори. — Цели пет години вие работите тук долу, без никой да ви притеснява. Ние ви се доверяваме. Но колко дълго може да се вярва на думи? Крайно време е да видим делата. В гласа на генерала се долавяше заплаха, затова Ка махна с ръка и се усмихна. — Спечелихте, генерале. Исках да поизчакам малко, но вие… Аз Го направих …

Читать книгу