Сагындык Алтынбекула

Закладки
Рейтинг: 5,00   
Пол: мужской   

Без серии

Бастан кешкен, кµз кµрген

Бастан кешкен, кµз кµрген - Сагындык Алтынбекула

крер ме екенбіз. Ол бірге отыруа кнді. Сен енді анау – мынауды ой, соны ал, - дейді. Не керек, шалын блтартызбай кндіреді. артайан з анасы ертеректе дние салан, оны з жобаларымен жайастырып, жылын да ткізген шалымен бірігіп жріп. з ызы трмыса шыан. Аасыны ызы дние салан, аасынан алан інісі оуда. Сонымен, шеуі бір отанда трып жата береді. Соыс жылдары. Блар арта тартан кез. йел алып беріп отыран шалы да алпысты игерген кезі. Малдан бір сиыр, бір ешкі жне бір есегі бар. Ол кезде егін орыл…

Читать книгу