Дэман

Автор: Лермантаў Міхаіл Жанр: Русская классическая проза  Проза  Год неизвестен
Закладки
Читать
Cкачать
A   A+   A++
Размер шрифта

Отрывок из книги

XIII Імчыцца конь, ляціць стралою, Храпе і рвецца, нібы к бою, То раптам стане на скаку, Прыслухаецца к вецярку, Паводзіць чуткімі вушамі, То раптам б'е капытам дол І, страсянуўшы збітай грывай, Ізноў імчыцца, як арол. На ім ёсць коннік, ды маўклівы, У сядле б'ецца, чуць жывы, Узняць не можа галавы, Ён не кіруе павадамі, Бяссільны ногі ў страмянах, І кроў шырокімі цуркамі На чапраку яго відна... Эх, быстры конь! Гаспадара ты Як віхар з бою праімчаў, Ды асяцін яго зацяты У цемры куляю дагнаў. XIV Гаруе, плача дом Гудала, На двары ціснецца народ. Чый конь прымчаўся? Што з ім стала? Чаму ён паў каля варот? Хто гэты коннік нерухомы? Хавалі след ваяцкіх громаў Маршчыны смуглага чала. Сам, зброя ўся ў крыві дазвання, Рука ў апошнім пацісканні На грыву конскую лягла. Нядоўга жаніха мілога, Нявеста, зрок твой выглядаў! Стрымаў ён слова князя строга: На шлюбны пір ён прыскакаў. Ды, эх, ніколі ён, нябога, Не сядзе на каня другога! XV На бестурботную сям’ю Як гром зляцела божа кара. Упала на пасцель …