Патрик Ротфус Хроника на кралския убиец 2 Страхът на мъдреца 2

Автор: Ротфус Патрик Жанр: Прочая старинная литература  Старинная литература  Год неизвестен
Закладки
Читать
Cкачать
A   A+   A++
Размер шрифта

Отрывок из книги

— Тогава ще ви трябват за писане на писма — сви рамене той и отново ми подаде торбичката. — Познавам едно момче, на което му се наложи да си пусне кръв от вената, за да напише писмо на любимата си. Вярно, че е доста драматично и със сигурност символично, но също така е и болезнено, нездравословно и доста страховито. Сега носи със себе си перо и мастило където и да отиде. Усетих как пребледнявам, защото думите на калайджията ми напомниха за нещо друго, което бях забравил, докато бързах да напусна Северин — Дена. Всяка мисъл за нея се бе изпарила от главата ми след приказките на маера за бандитите, двете бутилки силно вино и прекараната безсънна нощ. След като се скарахме, си бях тръгнал, без да и кажа каквото и да било. Какво ли щеше да си помисли, ако просто изчезнех след жестоките думи, които бях изрекъл? Вече бях на цял ден път от Северин. Не можех да се върна само за да и кажа, че заминавам. Замислих се за момент. Не. Освен това самата Дена изчезваше за дни, без изобщо да ме предупреди. …