Неоспоримо доказателство

Автор: Лескроарт Джон Жанр: Юридический триллер  Детективы  Год неизвестен
Закладки
Читать
Cкачать
A   A+   A++
Размер шрифта

Отрывок из книги

— Чудя се дали човекът вече се е бил удавил? Варела явно не можеше да откъсне очи от нещото. — Дано. Как ти се струва да си още жив, а? Соупър мина покрай тях и се запъти към кабинета на Пико, за да се обади по телефона. Пико се приближи. — Ще извика хора от лабораторията. Изключено е отново да пипна дори с пръст нашия човек. Варела потръпна. — Не те виня — той се върна обратно при акулата и смело повдигна разреза по продължение на стомаха й с молива си. — Не се вижда кой знае какво. — Вътре има още — отвърна Пико. — Току-що бяхме започнали. Варела отстъпи назад. — Дан е прав. Мисля, че просто ще трябва да изчакаме. Харди се втренчи в ръката. — Чудя се кой ли е бил? — въздъхна той. — О, много скоро ще разберем — заяви Варела. Пико се облегна на стената на басейна. — Откъде си толкова сигурен? — попита той. — Всеки може да е. — Да, но имаме най-важната следа. — И коя е тя? — попита Пико. Харди се извърна. — Нека да отгатна — обади се той. — Отпечатъци от пръсти. 3 Харди вдигна зачервените …