Нищо друго освен истината

Автор: Лескроарт Джон   Жанр: Юридический триллер  Детективы   Год неизвестен
Закладки
A   A+   A++
Размер шрифта
Нищо друго освен истината - Лескроарт Джон
Автор:  Лескроарт Джон    
Жанр:  Юридический триллер  Детективы 
Серия:   
Страниц:  139 
Год:  Неизвестен  

Отрывок из книги

Харди усети вибрация на колана си, после беззвучният сигнал на пейджъра престана. Сведе поглед към него — имаше бележка от кантората му. Е, тук вече приключваше. Най-накрая. Съдията бе изслушал кратката му реч, сега щеше да определи гаранцията, да назначи дата за процеса, а след това… Но на Ли, видимо все още кипящ от гняв заради безцеремонното поведение на Областната прокуратура, му хрумна друга мисъл. След като изслуша доводите на Харди, той изчака в залата да се възцари кратка тишина. И се обърна към прокурора. — Господин Фишър — започна Ли, — приема ли държавата, че господин Рейнтрий и останалите са нападнали ищеца господин Трент, без да са били предизвикани от друго, освен от вкусовете му в облеклото? Фишър бе неподдаващ се на определение чиновник, надхвърлил трийсетте. Ако се съдеше по реакцията му, навярно за пръв път съдия го заварваше неподготвен и дори се обръщаше към него в хода на делото. Той бавно се изправи, хвърли поглед в бележника си и повторно вдигна очи към съдията. — Ваша светлост, имало е размяна на реплики и обиди. Имаме свидетел, който да… Ли го прекъсна: — Кой е ударил пръв? Фишър взе да рови по писалището си.